Privacy & cookies

Privacy op internet en cookies. Wij herkennen bij ieder bezoek aan onze site automatisch uw (tijdelijke) IP-adres en eventueel de website waar u vandaan komt. In het kader van fraudepreventie en beveiliging worden deze gegevens (cookies) gebruikt. Een cookie is een klein bestand dat naar uw computer gestuurd wordt bij uw bezoek aan een website. Door middel van de cookies zorgen wij er ook voor dat u bij een herhaal bezoek aan onze website niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het automatisch ingelogd zijn, mits dit van toepassing is. Na verloop van tijd komen deze gegevens automatisch (of handmatig) te vervallen.
Wij gebruiken deze gegevens om de navigatiestroom van onze bezoekers te analyseren om op deze manier een betere gebruikerservaring aan te kunnen bieden. Dit kan inhouden dat onder andere de meest bezochte pagina’s worden bijgehouden, evenals het aantal ingevulde contactformulieren en gelijksoortige data.
Wij maken gebruik van sessie cookies, die automatisch verwijderd worden op het moment dat u uw browser afsluit. Daarnaast maken we gebruik van een unique-id cookie, waardoor wij kunnen herkennen of u een unieke- of terugkerende bezoeker bent.
U kunt de meeste browsers zo instellen dat cookies geweigerd worden of dat u op de hoogte gesteld wordt wanneer u cookies ontvangt. Onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers vindt u instructies om de browser instellingen (m.b.t. cookiegebruik) aan te passen. Ook kunt u zich via http://www.google.nl/privacy_ads.html afmelden voor het plaatsen van cookies door Google en haar derden.
Als cookies worden geweigerd bestaat de kans dat bepaalde diensten of elementen van de website niet optimaal functioneren. Eveneens is het voor ons niet mogelijk om eventuele problemen op de website (m.b.t. gebruikerservaring) te herkennen en hier actief op in te spelen.
De domeinnaam van de site server die d

Privacyverklaring ParkParkhotel Tjaarda

Privacy verklaring
ParkParkhotel Tjaarda hierna Tjaarda respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website, bestanden en andere uitingen en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
1. Algemeen
Dit is de privacyverklaring van Tjaarda (KvK 67667732). In dit reglement laat Tjaarda zien op welke manier zij dagelijks omgaat met persoonsgegevens en privacy. Deze verklaring heeft betrekking op alle online en offline gegevensverzamelingen van alle soorten persoonlijke gegevens. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Tjaarda conformeert zich daarbij aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien u gebruik maakt van de website van Tjaarda of anderszins persoonlijke informatie verstrekt, gaat u akkoord met deze privacyverklaring. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen. Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Tjaarda. In het geval van een websitebezoek dient u zich ervan bewust te zijn dat Tjaarda niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen ook al wordt deze link op onze website geplaatst.
2. Verzameling van persoonsgegevens
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. Wij vragen niet meer gegevens van dan strikt noodzakelijk. De persoonsgegevens die door Tjaarda kunnen worden verwerkt zijn: NAW-gegevens, telefoon / e-mailgegevens, geslacht, bankrekeningnummer(s), Social Media accounts, gebruikersgegevens.
3. Gebruik van persoonsgegevens
1. Tjaarda kan uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:
Als u zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, dan zal Tjaarda de persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief naar de u toe te zenden.
Als u zich heeft aangemeld voor de Tjaarda Kaart verwerkt Tjaarda uw NAW om uw lidmaatschap uit te voeren.
Als u een reservering plaatst voor kamers, restaurants, zalen, wellness en andere diensten gebruikt Tjaarda de persoonsgegevens om die reserveringen af te handelen.
Als u Tjaarda om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt Tjaarda de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen.
Als u de website bezoekt, worden gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag gebruikt voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze diensten.
Als u ons volgt op Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter en of andere soc. media is het voor Tjaarda mogelijk uw profiel te bekijken. Wij bewaren gegevens die u op een externe social media site hebt geplaatst waartoe wij toegang hebben (zoals door u geplaatste recensies). Bij het plaatsen van gegevens online mag op de rechten van anderen geen inbreuk worden gemaakt (waaronder het recht op privacy) en dient u er zich van bewust te zijn dat anderen uw gegevens kunnen gebruiken, ’taggen’ en/of opnieuw publiceren op een manier die u niet zou verwachten (ook op een manier die onwettig is). U begrijpt dat wij en anderen uw publiekelijk online geplaatste gegevens mogen gebruiken en opnieuw publiceren.
2. De verwerking van deze persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde. Zonder deze verwerking kunnen wij geen contact met u onderhouden, u niet informeren en voor onze zakelijke klanten geldt dat u bijvoorbeeld niet kunt kopen op factuur. Ook als Tjaarda de gegevens met toestemming heeft verkregen, mag u deze toestemming weer intrekken.
3. Inzage, Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens
U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens conform het bepaalde in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien u van een van deze rechten gebruik wil maken kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij Tjaarda middels e-mail info@tjaarda. nl of post ParkParkhotel Tjaarda, Koningin Julianaweg 98, 8453 WH Oranjewoud. Tjaarda heeft vier weken de tijd, vanaf de ontvangst van het verzoek, om te beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is. Binnen vier weken zal Tjaarda laten weten wat er met het verzoek gaat gebeuren. Als het verzoek niet wordt opgevolgd is er de mogelijkheid om bezwaar te maken bij Tjaarda, of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Onderaan iedere digitale nieuwsbrief vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden. Afmelden voor de nieuwsbrief is tevens mogelijk door een e-mail te zenden aan info@tjaarda.nl.
4. Bewaartermijn
Wij vragen u niet om meer gegevens dan strikt noodzakelijk en bewaren deze niet langer dan nodig is voor de doeleinden zoals opgenomen in deze verklaring. Tjaarda houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.
5. (digitale) Beveiliging van persoonsgegevens
Tjaarda heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Alle persoonsgegevens zijn opgeslagen in een database die uitsluitend toegankelijk is voor medewerkers van Tjaarda, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. We raden u aan voorzichtig te zijn bij het gebruik van het internet.
6. Doorgifte aan derden
Tjaarda zal uw persoonsgegevens niet aan derden doorgeven, tenzij:
a. doorgifte geschied aan een door Tjaarda voor de in deze privacyverklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker, met wie Tjaarda een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen; of
b. Tjaarda hiertoe is gehouden op grond van de wet.
7. Cookies en Google Analytics
Wij maken op deze website gebruik van cookies om u de beste gebruikerservaring te geven. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met de pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schijf wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Tjaarda maakt gebruik van cookies van Google om statistieken te verzamelen over het gebruik van onze website. Hiermee kunnen we de website vervolgens verbeteren voor uw gemak. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Voor meer informatie over de wijze waarop Google gebruik maakt van cookies, verwijzen we u naar deze website: https://www.google.com/policies/technologies/cookies/. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Ook kunt u cookies na het bezoek aan de website van uw computer verwijderen. De manier waarop u cookies kunt uitschakelen of verwijderen verschilt per browser. Aangezien iedere browser anders is, verwijzen wij u naar de help-functie van uw browser om de instellingen aan te passen.
8. Social media
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op de sociale netwerken Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter en of andere soc. media . Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter en of andere soc. media zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u de privacyverklaring van Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter en of andere soc. media (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.
9. Wijzigingen in de privacyverklaring
We evalueren regelmatig ons privacy beleid. Dit kan leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 21 mei 2018.

e cookies doorgeeft is www.tjaarda.nl

Overzicht van onze cookies

Home Privacy & cookies